Nop Hosting en IT Services

Onafhankelijk IT advisering

Infrastructure advies

Uw bedrijf groeit. Uw netwerk wordt steeds verder uitgebreid. Logische gevolgend. Maar hierdoor ontstaat wel de situatie dat uw netwerk en infrastructuur niet meer bij uw organisatie past. Gevolg: Traagheid in uw netwerk.

Wij kunnen na een uitgebreid onderzoek een compleet advies geven over alle lagen van uw infrastructuur. Dit omhelst van bekabeling tot en met inrichting van uw servers. Hierbij gaan wij uit van uw wensen als bedrijf en van uw businesscase.

Het advies brengen wij merk onafhankelijk. Eventueel kunnen wij een product selectie voor u doen. Ook hierbij gaan wij niet voor onze winst maar voor de winst van uw organisatie.

Technisch verbetervoorstel voor infrastructuur

Use case

Tuinbouw bedrijf is gegroeid met 30.000 vierkante meter. Alle panden zijn met glasvezels aan elkaar gekoppeld. De IT infrastructuur werd langzaam en was niet meer werkbaar.

Na onderzoek bleek dat er 1 netwerk was, waardoor het verkeer met snelheden van 10Mbit/ 100Mbit en 1G bit door elkaar over 3 kilometer glasvezel werd verzonden.

Advies

Het netwerk opdelen in logische segmenten, 1 switch fabrikant en de componenten op elkaar afstellen.

Resultaat

Een goed werkend netwerk en een performance verbetering van 115%!